Chính Sách Bảo Mật


"Phần mềm ứng dụng" UPFOS cung cấp cho người dùng Shopify dịch vụ đồng bộ hóa thông tin gian hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng. Chính sách bảo mật này quyết định cách thức thông tin được thu thập khi cài đặt, sử dụng và được chia sẻ với bộ phận hỗ trợ cửa hàng Shopify hoặc sử dụng trong ứng dụng.

  • Thu thập dữ liệu cá nhân

Các thông tin về gian hàng của người dùng được UPFOS thu thập khi người dùng đồng ý kết nối thông qua tài khoản Shopify, bao gồm một số thông tin nhất định: danh sách đơn hàng, thông tin người dùng, thông tin sản phẩm, thông tin hàng tồn kho...

UPFOS đồng bộ thông tin riêng lẻ thông qua cổng API SHOPIFY. Ngoài ra, sau khi bạn cài đặt ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bạn và khách hàng của bạn, bao gồm, tên của bạn, địa chỉ của bạn, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin hóa đơn, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email... Chúng tôi kết nối thông tin của bạn và khách hàng của bạn thông qua IP sau:

47.241.132.192, 47.241.132.127, 161.117.49.24, 161.117.36.85, 161.117.45.93, 161.117.52.218, 161.117.40.35, 161.117.177.61

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp bằng tài khoản Shopify có liên quan từ các cá nhân có liên quan hoặc sử dụng các kỹ thuật sau: "Cookie" được đặt trên thiết bị hoặc tệp dữ liệu máy tính của bạn, thường chỉ chứa định danh ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org.Hoạt động theo dõi "Logfile" (tệp nhật ký) diễn ra trên trang web, dữ liệu được thu thập, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, trang tham chiếu/thoát và ngày/giờ. "Web beacons" (Đèn hiệu web), "nhãn" và "pixel" được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt trang web của tài liệu điện tử.

  • UPFOS sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn và khách hàng của bạn để vận hành ứng dụng và cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, những thông tin cá nhân này được sử dụng giúp bạn xử lý gói hàng nhanh hơn.

  • Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cần thiết chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp và quy định liên quan, phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc một số yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc theo những cách khác để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Bao gồm việc sử dụng nhận xét hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu hành vi, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để mang đến các quảng cáo theo mục tiêu hoặc những truyền thông tiếp thị mà bạn có thể quan tâm đến. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của quảng cáo theo mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của chương trình quảng cáo mạng ("NAI"): http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work

Bạn có thể lựa chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua các cách sau, bao gồm bất kỳ dịch vụ nào đã sử dụng từ liên kết, chẳng hạn như Facebook, Google; ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập cổng thoát liên minh quảng cáo kỹ thuật số, để thoát một số dịch vụ sau: http://optout.aboutads.info/

Nếu bạn là cư dân tại Châu Âu, chứa thông tin bạn cung cấp ở Châu Âu hoặc thông tin doanh nhân/khách hàng Châu Âu, bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và để sửa, cập nhật hoặc xóa. Nếu bạn có nhu cầu thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân của Châu Âu, chúng tôi ghi nhận rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn, để thực hiện hợp đồng với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt hàng qua trang web) hoặc theo những cách khác, để theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi theo danh sách ở trên. Hơn nữa, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển ra bên ngoài Châu Âu, bao gồm Canada và Hoa Kỳ.

  • Lưu trữ dữ liệu

Khi bạn đặt hàng qua trang web, trừ trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này, thông tin đặt hàng của bạn sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của chúng tôi.

  • Cập nhật chính sách

Chính sách bảo mật sẽ tiếp tục được cập nhật, để phản ánh những thay đổi hay áp dụng với các hoạt động, pháp luật và các quy định khác.

  • Liên hệ

Mọi thông tin thêm về chính sách bảo mật, hay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại customer_service@upfos.com.