Hướng Dẫn Thiết Lập Phân Quyền Nhân Viên


NGUYÊN LÝ & VAI TRÒ

TÍNH NĂNG PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

Chức năng Phân Quyền Nhân Viên giúp Nhà Bán Hàng thiết lập các tài khoản phụ trong hệ thống cho các nhân viên.

  • Nhân viên có thể sử dụng tài khoản cá đăng nhân để đăng nhập vào hệ thống hoạt động kinh doanh chung của gian hàng.
  • Việc phân bổ nhân viên hợp lý có thể giúp Nhà Bán Hàng thiết lập cơ chế quản lý doanh nghiệp, giảm tổn thất và tiết kiệm chi phí vận hành. 
  • Tùy vào nhiệm vụ của từng nhân viên để thiết lập những Quyền chức năng, Quyền các trường, Quyền dữ liệu phù hợp.

Phần 1: Tạo vai trò

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống UPFOS, tại thanh công cụ bên trái, nhấp chọn Thiết Lập và Chọn Quản Thao Tác Người Dùng 

Bước 2: Tại trang Quản Vai Trò, nhấp chọn Tạo mới để thiết lập

Bước 3: Tạo vai tròTên vai trò dựa theo cơ cấu quản lý của doanh nghiệp. Sau khi điền xong, nhấp chọn Xác Nhận.

- Một số ví dụ:

Mã vai trò: 001 , Tên vai trò: Nhóm quản trị

Mã vai trò: 001 , Tên vai trò: Nhóm vận hành

Mã vai trò: 002 , Tên vai trò: Nhóm tài chính

Sau khi thiết lập vai tròTên vai trò xong, trang Quản Vai Trò sẽ hiển thị các vai trò đã thiết lập.

Bước 4: Thiết lập quyền chức năng

Nhấp chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để thiết lập Quyền Chức Năng cụ thể cho từng Vai trò.

Bước 5: Đối với từng vai trò, chỉ nhấp chọn vào các ô có chức năng phù hợp để thiết lập.

Sau khi lựa chọn xong, bấm Xác nhận

Bước 6: Thiết lập Quyền các trường

Nhấp chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để thiết lập Quyền các trường cụ thể cho từng Vai trò.

Bước 7: Đối với từng vai trò, chỉ nhấp chọn vào các ô có quyền đối với trường dữ liệu phù hợp để thiết lập.

Sau khi lựa chọn xong, bấm Xác Nhận

dụ: Nhân viên với vai trò Tra Cứu, chỉ có quyền Xem chi tiết Giá Thực Tế và Giá Vốn

Bước 8: Thiết lập Quyền dữ liệu

Nhấp chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để thiết lập Quyền dữ liệu cụ thể cho từng Vai trò.

Bước 9: Đối với từng vai trò, chỉ nhấp chọn vào các ô có quyền dữ liệu đối với trường dữ liệu phù hợp để thiết lập.

Sau khi lựa chọn xong, bấm Xác Nhận

dụ: Nhân viên A chỉ có quyền xem/thao tác đối với dữ liệu ở 2 gian hàng (quy ước tên gian hàng: lazada001, shopee001) và ở kho SWH 

Phần 2: Thêm Tài Khoản Nhân Viên

Bước 10: Tại trang Quản Người Dùng, nhấp chọn tab Quản Tải Khoản để thiết lập Tài Khoản Nhân Viên

Bước 11: Tại tab Quản Tải Khoản, nhấp chọn + Tạo mới

Bước 12: Điền vào thông tin người dùng theo các nội dung yêu cầu.

-Mật khẩu người dùng cần thỏa điều kiện: Trên 8 ký tự, gồm Chữ cái + Ký tự đặc biệt + Số 

-Lựa chọn Vai Trò đã thiết lập ở các bước trên (Bước 1->9) phù hợp với từng tài khoản nhân viên

Sau khi điền xong, nhấp Xác nhận

Sau khi thiết lập tài khoản nhân viên thành công, nhân viên có thể sử dụng các tài khoản và mật khẩu đã thiết lập để đăng nhập dựa theo các vai trò và quyền đã thiết lập trước đó.

Phần 3: Điều chỉnh thông tin

Tài Khoản Nhân Viên và Tạo Mật Khẩu Mới

Bước 13: Trường hợp cần điều chỉnh thông tin nhân viên (Tên, ID, email, số điện thoại, vai trò), nhấp vào biểu tượng Chỉnh Sửa như hình minh họa bên dưới. 

Bước 14: Trường hợp cần thiết lập lại mật khẩu cho nhân viên, nhấp vào biểu tượng Đặt lại mật khẩu như hình minh họa bên dưới.