Hướng Dẫn Đăng Ký & Đăng Nhập UPFOS


Khi người dùng vào hệ thống lần đầu tiên cần tạo tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống

Bước 1: Mở trình duyệt và nhập https://go.upfos.com/, bạn sẽ được dẫn đến trang đăng nhập. Nhấp vào Không có tài khoản, tạo ngay

Bước 2: Chọn quốc gia và nhập tên công ty/cá nhân, email (dùng làm tên đăng nhập) và mật khẩu, sau đó xác nhận mật khẩu, và đăng ký.

Lưu ý: Bạn không được phép thay đổi quốc gia, tên công ty và email sau khi đăng ký.

Bạn nên điền địa chỉ email thường dùng của mình làm tên đăng nhập, địa chỉ này có thể nhận được mã xác minh.

Mật khẩu cần phải chứa các ký tự viết hoa và viết thường, số và các ký hiệu đặc biệt.

Bước 3: Nhấp vào xác nhận sau khi điền các điều kiện bắt buộc và kiểm tra email của bạn để nhận thư có chứa có mã xác nhận.

Bước 4: Nhập Mã Xác Nhận từ email, click Bây giờ đăng

Bước 5: Quay lại trang đăng nhập khi bạn thấy thông báo “Người dùng đã đăng ký thành công!”. Nhập email và mật khẩu bạn đã nhập ở bước 2 và nhấp vào Đăng nhập.

Bước 6: Bạn sẽ thấy trang chủ giao diện của UPFOS sau khi đăng nhập thành công.

Tải xuống File Hướng Dẫn Đăng Ký & Đăng Nhập UPFOS